ГРУПА "СЛЪНЧИЦЕ"

Учители:
Венета Стоянова - учител
Росица Манолова - старши учител
Помощник - възпитател - Марияна Панова

Мото на групата: „Всеки ден на детето трябва да започва с радост и да завършва с мир!”
ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!