ДГ - Единство Творчество Красота Враца - За нас
ДГ "Единство Творчество Красота" е съвременна образователна институция от европейски тип, с висок имидж, утвърдени ценности и традиции.
За децата - тя е необятна вселена на откривателства, чрез игри за себе си и другите, с ясни правила, норми и роли.
За родителите - привлекателно и сигурно място за техните децата, възпитаващо личности - свободни, самостоятелни и отговорни.
За учителите - място за творчество, на което виждат усмивките на децата, усещат топлината на сърцата и срещат доверие в очите им!Но този път децата не бяха просто публика, но и актьори и заслужиха бурните аплодисменти на публиката (децата от детското заведение).
Буквички звънливи, цифрички игриви – всичките ви знаем и със вас играем!
Правила се учат през целия живот, но първите уроци се дават от родителите. Затова техният личен пример, даден на децата в ранна възраст, остава за цял живот.
Съвместно с огнеборците от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” - Враца децата и персонала на ОДЗ „Единство Творчество Красота” проведоха на 18.11.2015г. планирано тренировъчно упражнение при възникване на пожар.
Зън, зън, зън, зън звънчето пак звъни.
Отново есента събра ни, с нашите приятели добри.
Измина веселото лято в забавни и щастливи дни.
Тържествен педагогически съвет „Калейдоскоп на времето” се проведе в ОДЗ „Единство Творчество Красота” по повод 40-годишнината на детската градина.Участие взеха много гости, бивши учители, директори, възпитаници и партньори на детското заведение.
Чрез активна двигателна дейност участие взеха децата от всички възрастови групи. Те показаха позитивно отношение към спортно- състезателните игри, развиха нраствени добродетели и волеви черти на характера си.
По случай 40-годишнината на детската градина, беше проведен арт-пленер под надслов „Красотата в нас и около нас”. Децата обогатиха своите представи, възприятия, впечатления и емоционални преживявания, осъществиха по-тесни непосредствени връзки със заобикалящата ги действителност. Подкрепихме творческата активност и самостоятелност на детето. Родителите с готовност се включиха в тази инициатива.
Познанието в неговите разнородни аспекти дава послания провокиращи интелектуалния и социалния потенциал на децата за активност и творчество.
Страници:    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!