ДГ - Единство Творчество Красота Враца - За нас
ДГ "Единство Творчество Красота" е съвременна образователна институция от европейски тип, с висок имидж, утвърдени ценности и традиции.
За децата - тя е необятна вселена на откривателства, чрез игри за себе си и другите, с ясни правила, норми и роли.
За родителите - привлекателно и сигурно място за техните децата, възпитаващо личности - свободни, самостоятелни и отговорни.
За учителите - място за творчество, на което виждат усмивките на децата, усещат топлината на сърцата и срещат доверие в очите им!Познанието в неговите разнородни аспекти дава послания провокиращи интелектуалния и социалния потенциал на децата за активност и творчество.
Организираните съвместни дейности между деца – учители – родители спомагат за изграждането на средата в детската група, която утвърждава различията и провокира децата интелектуално, социално и емоционално.
Децата усвояват необходими социални знания и умения, упражняват своите права и задължения.
В процеса на взаимодействие децата научават не само нови неща, но се учат да разбират себе си и другите, обогатяват собствения си опит и поведение. Игрите и развлеченията насърчават комуникацията между дете – учител, дете – дете, увеличава интереса към обучението, развива
самостоятелност у децата.
Страници:    1  2  3  4  5  6  7 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!