ДГ - Единство Творчество Красота Враца - За нас
ДГ "Единство Творчество Красота" е съвременна образователна институция от европейски тип, с висок имидж, утвърдени ценности и традиции.
За децата - тя е необятна вселена на откривателства, чрез игри за себе си и другите, с ясни правила, норми и роли.
За родителите - привлекателно и сигурно място за техните децата, възпитаващо личности - свободни, самостоятелни и отговорни.
За учителите - място за творчество, на което виждат усмивките на децата, усещат топлината на сърцата и срещат доверие в очите им!По ОН „Социален свят” чрез интерактивни игри децата се запознаха с „Повелителите не чистотата” и приложиха на практика разделното събиране на отпадъци. Това постави началото за формиране основите на екологиччната култура, като част от социалната култура на човека.
Но този път децата не бяха просто публика, но и актьори и заслужиха бурните аплодисменти на публиката (децата от детското заведение).
Буквички звънливи, цифрички игриви – всичките ви знаем и със вас играем!
Правила се учат през целия живот, но първите уроци се дават от родителите. Затова техният личен пример, даден на децата в ранна възраст, остава за цял живот.
Съвместно с огнеборците от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” - Враца децата и персонала на ОДЗ „Единство Творчество Красота” проведоха на 18.11.2015г. планирано тренировъчно упражнение при възникване на пожар.
Зън, зън, зън, зън звънчето пак звъни.
Отново есента събра ни, с нашите приятели добри.
Измина веселото лято в забавни и щастливи дни.
Тържествен педагогически съвет „Калейдоскоп на времето” се проведе в ОДЗ „Единство Творчество Красота” по повод 40-годишнината на детската градина.Участие взеха много гости, бивши учители, директори, възпитаници и партньори на детското заведение.
Чрез активна двигателна дейност участие взеха децата от всички възрастови групи. Те показаха позитивно отношение към спортно- състезателните игри, развиха нраствени добродетели и волеви черти на характера си.
По случай 40-годишнината на детската градина, беше проведен арт-пленер под надслов „Красотата в нас и около нас”. Децата обогатиха своите представи, възприятия, впечатления и емоционални преживявания, осъществиха по-тесни непосредствени връзки със заобикалящата ги действителност. Подкрепихме творческата активност и самостоятелност на детето. Родителите с готовност се включиха в тази инициатива.
Познанието в неговите разнородни аспекти дава послания провокиращи интелектуалния и социалния потенциал на децата за активност и творчество.
Организираните съвместни дейности между деца – учители – родители спомагат за изграждането на средата в детската група, която утвърждава различията и провокира децата интелектуално, социално и емоционално.
Децата усвояват необходими социални знания и умения, упражняват своите права и задължения.
В процеса на взаимодействие децата научават не само нови неща, но се учат да разбират себе си и другите, обогатяват собствения си опит и поведение. Игрите и развлеченията насърчават комуникацията между дете – учител, дете – дете, увеличава интереса към обучението, развива
самостоятелност у децата.
Страници:    1  2  3  4  5  6  7  8 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!