ДГ - Единство Творчество Красота Враца - За нас
ДГ "Единство Творчество Красота" е съвременна образователна институция от европейски тип, с висок имидж, утвърдени ценности и традиции.
За децата - тя е необятна вселена на откривателства, чрез игри за себе си и другите, с ясни правила, норми и роли.
За родителите - привлекателно и сигурно място за техните децата, възпитаващо личности - свободни, самостоятелни и отговорни.
За учителите - място за творчество, на което виждат усмивките на децата, усещат топлината на сърцата и срещат доверие в очите им!Денят Велики четвъртък децата от всички възрастови групи в ДГ „Единство Творчество Красота” отбелязаха с участието си в голям празничен концерт – „От Благовец до Великден”.
„Денят на Земята”децата от ДГ „Единство Творчество Красота” отбелязаха с участието си в Еко празник на тема „Обичаме и пазим природата”.
Той е част от дейностите по проект „Опознавам и пазя природата” от Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.”
На открито в двора на ДГ „Единство Творчество Красота“ гр. Враца се проведоха интерактивни игри по ОН „Български език и литература“, които са последна дейност от работата с децата от трета и четвърта възрастова група по Национална програма „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“.
В новооткрит специализиран кабинет по чуждоезиково обучение в ДГ „Единство Творчество Красота“ гр. Враца, децата с интерес изучават английски език.
Да празнуваме 3 март с ДГ "Единство Творчество Красота" гр. Враца
С грейнали, весели очи децата се включиха в направата на традиционни мартеници, но по иновативни и нестандартни методи и техники.
В навечерието на трети март в ДГ „Единство Творчество Красота“ бяха проведени педагогически ситуации на тема „Знаметo ни е трицветно“ Децата от -та „А“ и -та „Б“ група се запознаха с българските традиции и символи, с елементи от протокола на поведение при честване на националния празник.
По традиция, всяка година през месец февруари, децата от детската градина участват в ритуали, организирани от учителите на различни теми.
В ДГ „Единство Творчество Красота”гр. Враца бяха проведени открити педагогически практики с децата от трета „А” група „Смехорани”, трета „Б” група „Слънчице” и четвърта група „Усмивка”.Те са част от дейностите по Национална програма „Успяваме заедно”, модул 2 „Иновативна детска градина”.
Ритуалът„Моята група „Гъбка”” в първа възрастова група „Гъбка” провокира у децата много положителни емоции и активност в дейностите, организирани от техните учители. Запознаха се със символите на група „Гъбка” - лого и знаме.
Госпожа Ани Тошева – старши учител в ДГ „Единство Творчество Красота” отлично владее и ефективно използва новите интерактивни технологии за преподаване на чужд език в предучилищна възраст.
В условията на внедрени иновативни образователни технологии в детска градина „Единство Творчество Красота“ гр. Враца се проведе ден на виртуални отворени врати пред родителите на тема „Мога всичко да узная, докато играя“. Децата от четвърта възрастова група „Усмивка“ демонстрираха умения и развити ключови компетенции по образователно направление „Български език и литература“.
Голяма част от татковците доказаха своята значима роля за израстването на децата си като ни изпратиха снимки и видеоклипчета от разнообразни съвместни дейности.
Откритата площадка по БДП в ДГ „Единство творчество Красота” гр. Враца ефективно допринася за формиране на детските представи за пътна среда, участници в движението и правила за безопасно поведение на пътя чрез игри.
Дните преди празника бяха посветени на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.
Страници:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!