ДГ - Единство Творчество Красота Враца - За нас
ДГ "Единство Творчество Красота" е съвременна образователна институция от европейски тип, с висок имидж, утвърдени ценности и традиции.
За децата - тя е необятна вселена на откривателства, чрез игри за себе си и другите, с ясни правила, норми и роли.
За родителите - привлекателно и сигурно място за техните децата, възпитаващо личности - свободни, самостоятелни и отговорни.
За учителите - място за творчество, на което виждат усмивките на децата, усещат топлината на сърцата и срещат доверие в очите им!Правила за организацията и управлението на човешките ресурси - PDF документ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЕТК 2020/2024
Седмично разпределение ЕТК
Програма уязвими групи ЕТК
Програма ранно напускане деца ЕТК
План здравно проф дейност ЕТК
ПДДГ ЕТК
Организация учебен ден ЕТК
Годишен план ЕТК
Годишен план БДП ЕТК
Мерки за организиране дейността ц детската градина
Политика за личните данни - PDF документ
Страници:    1 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!