Разнообразни и забавни допълнителни образователни игри на открито

Разнообразни и забавни допълнителни образователни игри на открито, занимания за развиване на мисленето, двигателната дееспособност и социални умения, като работа в екип  правят лятото не само весело, но и полезно. Децата са щастливи, обгрижени и можещи. Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!