Детска градина от „бъдещето“

Детска градина от „бъдещето“ – така нарекоха градината участниците в педагогическата визита на тема: „ Иновативен учител в дигитална среда“.

Учителите от детските групи „Усмивка“, „Гъбка“, Слънчице“ и „Смехорани“ презентираха възможностите на различни образователни мобилни приложения  при балансираното съчетаване на съвременни интерактивни методи и подходи.

Децата проявиха голям интерес и активност. Демонстрираха придобити умения и дигитални компетентности.

Гости на педагогическия форум бяха представители на МОН, РУО Враца, Монтана, Видин, Плевен, директори и учители от област Враца.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!