"ДИГИТАЛНА СРЕДА- ИНОВАТИВНИ УЧИТЕЛИ"
Участието на 2 учители от ДГ в организирания курс "ИКТ" за преподаване и професионално израстване в град Валенсия, Испания ще предостави практически идеи за внедряване на новите технологие в предучилищното образование.Тяхното използване в динамична образователна среда на детската група гарантира модернизация на образователно-възпитателния процес, което от своя страна води към вдъхновение за създаване на педагогически иновации.
Не е случайно и почетното отличие "Неофит Рилски", с което зам.министъра на образованието -Таня Михайлова удостои главият учител на ДГ- Йорданка Тодорова за нейната дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност в системата на ПУО.


Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!