"Вече съм голям, мога да се храня сам".

В първа "А" група "Смехорани" съвместно с медицинските сестри се проведе педагогическа ситуация на тема"Вече съм голям, мога да се храня сам".Децата участваха в игри и занимания , в които показаха знания и умения за лична хигиена , култура на хранене и работа с интерактивна дъска.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!