Педагогическа визита

С нетърпение и радост  децата от ІV-та ПГ „Камбанка” от ДГ „Единство творчество Красота” гр. Враца показаха пред учители от област Враца своите знания за безопасно движение  на пътя като използваха виртуална образователна платформа „На улицата”. Тя позволява прилагане на принципа за индивидуален подход при  изграждане на реални умения за поведение като пешеходци. Участието на децата в игровата дейност бе интересна, полезна  и забавна, а за гостите откритата педагогическа практика е иновация в предучилищното образование.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!