"Проблемно поведение при децата от предучилищна възраст" - това бе темата на проведения тренинг с родителите на децата от ІІІ - та ПГ "Гъбка".

"Проблемно поведение при децата от предучилищна възраст" - това бе темата на проведения тренинг с родителите на децата от ІІІ - та ПГ "Гъбка". Родителите споделиха опит, свързан с разпознаване на конкретни прояви на страх, тревога и агресия. Постигнато бе взаимодействие и сътрудничество както между родителите, така и между тях и учителите на групата.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!