„Знамето ни е трицветно" и „Моята група е...” бяха темите на проведените ритуали в група І-ва „Б” разновъзрастова група „Слънчице”.

„Знамето ни е трицветно"  и „Моята група е...” бяха темите на проведените ритуали в група І-ва „Б” разновъзрастова група „Слънчице”. Децата от ІІІ-та група се запознаха с националните символи на Република България – знаме, герб и химн. Затвърдиха знанията си за роден край, родина, различните природни и културни забележителности и осмислиха уважението и родолюбието като основни общочовешки ценности.

Възпитаниците от І-ва група утвърдиха детската си индивидуалност и национална идентичност при сравняване с другите връстници и възрастни.

 Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!