Педагогическа визита

Педагогическа визита на тема „Да играем и да знаем – овладяване на английски език в детската градина” беше проведена на 25.04.2017 г.

Целите на срещата бяха: представяне на добър педагогически опит на учителите по английски език в ДГ „Единство Творчество Красота”, актуализиране на учителските нагласи за използване на играта като стимул и среда на познание /чуждоезиково обучение в предучилищна възраст/, насърчаване и професионална подкрепа в използването на разнообразни игрови технологии. Модератор бе главен учител Йорданка Тодорова.

Участинци в педагогическата среща бяха старши експерт по ЧЕО Росенка Кабатлийска, директори и педагози от Област Враца.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!