Игри по ОН „Български език и литература”

Шестгодишните деца активно участват в интерактивни игри в групова и отборна организация на дейността.

Обменят знания и идеи, упражняват самоконтрол и самооценка на постиженията.

Развиват  умения за начално четене и писане.Назад
 

ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!