ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНА СРЕДА


ДГ“Единство Творчество Красота” гр.Враца разполага със съвременна, съобразена с възрастовите особености на всяка група предметно-пространствена среда, която гарантира на детето неговото умствено, емоционално, социално-личностно и здравно-физическо развитие.
Детската градина е привлекателна с външния си вид. Дворът е просторен с обновени детски съоръжения площадки. Детските групи са ремонтирани и ремебелирани, с отделени от занималните спални помещения.
Занималните са обзаведени със съвременни кътове за игра и обучение.
Разполагаме с просторен физкултурен салон, модерен музикален кабинет, кабинет по чуждоезиково обучение, логопедичен кабинет, открит плувен басейн, кухненски блок, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания.
ДГ има ограничен достъп за външни лица.


ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!